Хятадын уламжлалт анагаах ухааны Хэрх өвчний эмчилгээг тоймлон өгүүлэхүй